Community Building Workshop

605 215 810

Opravdové společenství – je skupina lidí, kteří se naučili projevovat a přijímat vzájemné odlišnosti. díky tomu jsou schopni otevřeně komunikovat a tvořivě spolupracovat. Jako důsledek mnozí členové prožívají pocity své jedinečnosti a současně hluboké společné jednoty.

Community Building Workshop seminář Vytváření společenství podle metodiky Scotta M. Pecka

Vícedenní (2-4 dny) seminář, založený na přirozené skupinové dynamice, reflektující ve zrychleném tempu skrytá osobní a skupinová témata, vedoucí k otevřené komunikaci, přijetí rozdílností a „psychologického zážitku komunity“ - opravdového společenství. Jde o velmi naplňující stav s intenzivním prožitkem vlastního „já“
i skupinového „my“, s pocitem základního bezpečí, přijímáním a využitím rozdílností mezi účastníky, zážitkem hladké tvořivé spolupráce skupiny, a dovedností produktivně řešit konflikty. 

Tato dovednost však není ukotvena jen kognitivně, ale je důsledkem nezvykle uspokojivého prožitku sebe sama ve skupině, která dokázala projít chaosem, čímž je aktivována vnitřní motivace k vytváření harmonických vztahů. 

Průběh:

Po krátkém základním seznámení se strukturou semináře a jednoduchými vodítky pro komunikaci následuje několik vícehodinových sezení (obvykle 5-8 á 3 hod.), v nichž účastníci zkouší každý svým tempem a způsobem následovat vodítka v praxi skupiny. Facilitátoři (nejčastěji 2) jsou co nejméně intervenujícími průvodci skupinového procesu. Dbají na základní bezpečí skupiny, reflektují pokroky ve skupině a podporují klíčové dovednosti. Účastníci zažívají a prohlubují autentickou komunikaci a zvědomují si, co jí brání.

Skupinová dynamika popsaná Scottem M. Peckem probíhá ve čtyřech fázích a vede
k zážitku opravdového společenství. Vodítka a nevtíravá facilitace pomáhají projít obtížnými fázemi. 

Zakončení semináře je opět strukturované – reflexe prožitků, případné teoretické okénko, posílení využití v praxi.

Přínosy:

individuální úroveň – zvědomění obvyklých vzorců komunikace, ukotvení otevřené autentické komunikace, práce s projekcemi a přenosy, prohloubené poznání vlastní individuality a osobního přínosu ve skupině, otevřenost k rozdílnostem druhých, uzdravení vnitřních zranění a integrace polarit vlastní osobnosti,

vztahová úroveň – hluboké porozumění druhým, přijímání odlišností, prohloubení vztahů také na neverbální úrovni a schopnost otevřené funkční komunikace,

skupinová úroveň – vnímání celé skupiny jako propojeného organismu, vzájemná podpora, využití potenciálu každého jedince při tvořivé spolupráci, synergie a "flow efekt" při zvládání úkolů a výzev, konstruktivní řešení sporů a konfliktů, otevřenost ke konsenzu a integrace hluboké demokracie.


Příklad časového rozvrhu:

Pátek: 16 – 17:30 úvod, večeře, 18:30 – 21.00 sezení

Sobota: 9:00 – 12:00 sezení, oběd, 14:00 – 17.00 sezení, večeře, 18:00 – 21.00 sezení

Neděle: 9:00 – 12:00 sezení, oběd, 13:30 – 15:00 sezení, 15:30 – 17:00 závěr

Časový rozvrh lze upravit podle potřeb tak, aby minimální počet hodin zůstal zachován. 

Počet osob:

8 – 32 

Prostorové požadavky:

Uzavřená místnost pro bloky sezení, kde nebudou účastníci rušeni a bude zajištěno základní pohodlí. Sezení je v kruhu na židlích či matracích. Není nutné přespávat
a stravovat se v místě.

Kontakt: 

Pavel Valenta, info@communitybuilding.cz, 777 230 880 

Honza Nejedlý, cesta@bobes.cz, 605 215 810